Cuidar també l’entorn
i les persones que hi viuen

A part de cuidar les gallines és important cuidar l’entorn del que formem part i de les persones que hi viuen. Per aquest motiu, des del 2012 hem implantat un pla de millora de la RSE destinat a aconseguir una gestió empresarial sostenible. AGUSTÍN ROIG, S.A. durant l’any 2012 ha implantat un Pla de Millora de RSE en el marc del projecte Gestió Sostenible Rural

Ámbito económico

Àmbit econòmic

 • La qualitat dels nostres productes i serveis constitueix un objectiu prioritari.
 • Promovem les Bones Pràctiques Empresarials i la Responsabilitat Social Empresarial a través de la pàgina web de la nostra organització.
 • Invertim constantment en maquinària innovadora per millorar el procés productiu i en aquella que contribueix a incrementar el control de qualitat dels nostres productes.
 • Afavorim l’economia autòctona, contractant personal del territori així com proveïdors de les nostres terres sempre que l’oferta disponible ens ho permeti.
 • Disposem del certificat de qualitat anomenat Internacional Food Standard (IFS), certificat d’alimentació d’àmbit europeu, havent obtingut la màxima qualificació.

IFS Food
Ámbito ambiental

Àmbit ambiental

 • Tenim identificats els nostres impactes ambientals.
 • Realitzem accions per a minimitzar-los i reduir-los.
 • El nostre objectiu és anar més enllà de la legislació.
 • Apliquem mesures per a minimitzar i reduir el consum d’aigua.
 • Reciclem els nostres residus.
 • Reduïm el consum de residus.
 • Reutilitzem els nostres residus.
 • Apliquem mesures que contribueixen a reduir el consum energètic.
 • Disposem d’un manual de bones pràctiques de cara a sensibilitzar a les treballadores i als treballadors de la nostra organització.
 • Ous Roig Tortosa es compromet a abandonar sistemes de gàbies per a finals de 2025.

Ámbito social

Àmbit social

 • Apliquem polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 • Fomentem la participació de les treballadores i treballadors de la nostra organització.
 • Formem el personal de la nostra empresa, avaluant posteriorment la seva satisfacció.
 • Apostem per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • En referència als nostres grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors, administració pública, medi-ambient, societat en general):
  • Els tenim identificats.
  • Apliquem mesures per avaluar la seva satisfacció.
  • Registrem les incidències produïdes i fem un seguiment de cara a aplicar accions correctores a possibles desviacions.
  • Intentem adaptar-nos a les noves demandes i necessitats.