Millora en el procés de classificació i envasat, en el marcatge per la traçabilitat d'ous, envasos i caixes i desenvolupament d'una APP en sistema Android pel control de producció.

PDR.cat2020